Ydelser

Optimering iht. forretningsmæssige mål

Konceptet bag 3dimensions er bygget op omkring tre strategiske områder, alle med fokus på forbedring af kundernes forretningsmæssige mål. 3dimensions yder strategisk og taktisk rådgivning til virksomheder inden for alle brancher med henblik på at skabe vedvarende forbedring i salg og indtjening.

Marketingoptimering Mediebureauoptimering Prissætning

Forretningsorienteret marketingoptimering

Udviklingen går i retning af nye digitale kunder, der ikke handler lineært men forventer, at brands er til stede, når og hvor de har brug for dem. Det stiller dynamiske krav til virksomheders forståelse og ageren.

Teknologi har omvendt åbnet for muligheder for at skabe viden til at målrette sine aktiviteter iht. de individuelle forbrugerrejser. Nøglen hertil er data, og spørgsmålet er, hvordan vi kan udnytte det til at skabe forretningsmæssige fordele og forbedring i salg og indtjening?

3dimensions har en helstøbt erfaring i marketingverdenen fra reklame- og mediebureauer, analyse- og konsulenthus, kundesiden samt marketing automation. Vi yder rådgivning indenfor følgende områder:

 • Formulering & optimering af forretningsmål

  Forbind virksomhedens forretning med jeres marketing- og medieaktiviteter og kom tættere på virksomhedens øverste forretningslag.

  Konkretisér og formulér målene og definer kriterierne for succes.

 • Marketing- & medieplaner iht. forretningsmål

  Få hjælp til udvikling af marketing- og mediestrategi eller en grundig evaluering af jeres nuværende planer iht. virksomhedens forretningsmål.

  Løft niveauet for valg af aktiviteter og mediekanaler iht. at skabe øget trafik og salg i forretningen.

 • Datakilder & guide til optimering af egne kanaler

  Strukturering af data og valg af relevante datakilder er afgørende ift. en øget forståelse af bl.a. virksomhedens kunder.

  Få hjælp til datastruktur og guidelines for bedre udnyttelse af egne kanaler som mail, nyhedsbreve og web m.m. i mere målrettet og personaliseret kommunikation med jeres kunder og potentielle kunder.

 • Tech og Programmatic muligheder

  Moderne marketing er mere end nogensinde drevet af nye teknologiske muligheder.

  Få hjælp til bedre forståelse af de teknologiske muligheder inden for marketing i hhv. egne og betalte kanaler, herunder programmatic media buying.

 • Analyse og måling af effekt

  Alle former for markeds-, kunde-, salg- og konceptanalyser.

  3dimensions er en uafhængig rådgivningsvirksomhed og arbejder sammen med flere førende partnere if. både kvalitative og kvantitative analyseformer.

Styrk samarbejdet med mediebureauet

3dimensions guider marketingafdelingen og mediehuse til at opnå det bedste resultat af samarbejdet med mediebureauet. Vi arbejder med en dynamisk model, der er baseret på en åben dialog mellem kunde, bureau samt medier og med et centralt fokus på forbedring af annoncørernes forretningsmæssige mål.

Samarbejdspartnerne og målene er som regel de samme, men rollerne og behovene er forskellige. 3dimensions har lang erfaring i at rådgive såvel annoncører som medier iht. indfrielse af annoncørernes forretningsmål, eksempelvis salg.

Værdibaseret prissætning og profitoptimering

Pris er ubetinget det mest effektfulde handlingsparameter til at øge en virksomheds indtjening, men er også en af de mest komplekse variable at arbejde med. Prisvariablen er dog ofte undervurderet og typisk et område, der anvendes for få ressourcer på at analysere til at sætte prisen korrekt.

Det vigtigste element i værdibaseret prissætning tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for, hvilken værdi produktet/servicen skaber hos kunderne. Det kræver indsigt i kundernes individuelle betalingsvillighed. Med den rette indsigt kan prisen målrettes kundernes reelle prisfølsomhed og ikke bare ift. virksomhedens omkostninger eller konkurrenternes prisniveauer; og ved en kontinuerlig synliggørelse af værditilvækst i forbrugernes bevidsthed, kan man skabe øget kundetilfredshed selv med stigende priser.

3dimensions rådgiver virksomheder inden for værdibaseret prissætning, der også tager højde for, hvad konkurrenterne gør, sund fornuft samt almindelig fairness for at bygge et langsigtet bæredygtigt priskoncept. Vi rådgiver inden for tre følgende områder:

 • Prisanalyse og udfordring af eksisterende prissætning

  3dimensions arbejder med forskellige former for prisanalyse, både ud fra kognitive data og kundernes egne salgsdata.

  Ud fra dette rådgiver vi kunder i strategisk og taktisk prissætning.

  3dimensions er en uafhængig rådgivningsvirksomhed og arbejder sammen med flere førende partnere if. både kvalitative og kvantitative analyseformer.

 • Udvikling af koncept til værdibaseret prissætning

  Med indsigt i kundernes købsadfærd og betalingsvillighed hjælper 3dimensions til en øget forståelse for værdiopfattelsen af virksomhedens produkter/services.

  På den baggrund udvikler vi et koncept omkring langsigtet værdibaseret prissætning og kontinuerlig produktudvikling.

 • Markedsimplementering og priskommunikation

  Værdibaseret prissætning er ikke en enkeltstående handling. Det er et dynamisk koncept, der kræver videreudvikling og en konstant opfølgning ift. markedsreaktioner.

  3dimensions hjælper med implementering af ny prissætning og optimering af virksomhedens indtjening vha. dynamisk priskommunikation.

Vi tager gerne et møde med fokus på jeres konkrete behov og en indledende snak om, hvad 3dimensions kan hjælpe jeres virksomhed med.

kontakt os