Ydelser

Optimering af kompetencer

Konceptet bag 3dimensions er bygget op omkring tre strategiske områder, alle med fokus på forbedring af kundernes forretningsmæssige mål.

Vi yder uafhængig strategisk og taktisk rådgivning med henblik på at styrke virksomheders kompetencer til at skabe vedvarende forbedring i salg og indtjening.

Marketingoptimering Mediebureauoptimering Prissætning

Marketing- og medieperformance

Marketing er en investering, som skal evalueres ift. afkast på virksomhedens forretningsmæssige mål. I forhold til medieinvesteringer sikres bl.a., at der ikke allokeres skævt i mediegrupper, som eksempelvis blot har en lav pris (middel). Survival of the fittest bestemmes ud fra, hvad der bedst gavner annoncørens afkast af investeringen (mål), såvel for betalte som egne kanaler.

Vores fokus er dygtiggørelse af virksomheders egne kompetencer og evne til selv at håndtere forskellige mediekanaler med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmål.

Dette gælder bl.a. validering af egne eller mediebureauernes medieindkøb samt overvejelser omkring mediekanaler, som mest effektivt håndteres af virksomheden; Og det gælder især mediekanaler, hvor teknologi og data er nøglen til at målrette sine aktiviteter iht. individuelle forbrugerrejser, hvilket kan skabe signifikante forretningsmæssige fordele og forbedring i salg og indtjening.

Vi yder rådgivning indenfor følgende områder:

 • SEARCH OG SoMe I EGET REGI

  Google, Facebook, Instagram m.fl. er kanaler, som bedst udnyttes med udgangspunkt i jeres egne kundedata.

  Øget ejerskab i form af indsigt og træning, vil give jeres virksomhed et bedre udgangspunkt for korrekt målsætning og optimal udnyttelse af disse kanaler samt en dybere forståelse for ROI.

  3dimensions har fokus på dygtiggørelse af virksomheders interne kompetencer til at stå stærkere omkring Search & SoMe i form af bedre forståelse, opsætning og optimering.

  Vi rådgiver inden for følgende områder:

  • Auditering: Validering af set-up
  • Optimering: Input til styrkelse af eget set-up og drift (evt. igangsætning af drift hos jer)
  • Workshops: Coaching og kompetenceudvikling

   

 • VALIDERING AF MEDIEPLANER IHT. FORRETNINGSMÅL

  Få indsigt i mange års erfaring med salgsmodellering ift. optimering af mediebudget og få input til at skabe større og mere rentabel salg/kundetilvækst.

  Indhold:

  • Introduktion til salgsmodellering og indsigt i mere end 15 års erfaring ift. optimal medieallokering
  • Specifik perspektivering ift. branche-/produktelasticitet
  • Analyse og diskussion af egen marketing-/medieplan ift. overordnede KPI
  • Second opinion på nuværende marketing- og medieplaner

   

  Anbefaling og input til:

  • Overvejelser omkring mediebudget ift. samlet marketingbudget
  • Guide til balance i egne og betalte kanaler
  • Optimering af budgetallokering blandt paidmedia kanaler
  • Input til optimering af kampagnetryk på primære mediagrupper
  • Input til optimering af timing (vejr, mediepriser, synergieffekter m.m.) iht. egne forudsætninger

   

 • TECH OG PROGRAMMATIC

  Få indsigt i relevante marketingteknologier og hvilken betydning, de kan have for jeres marketingaktiviteter og digitale medieindkøb.

  Indhold:

  • Paradigmeskifte: Forståelse for brug af teknologi indenfor marketing
  • Overblik og guide til forskellige teknologier (Martech/Adtech)
  • Optegning af værdikæde i programmaticbuyingog forklaring til forskellige værktøjer (DMP, DSP, SSP m.m.) – herunder aktører på markedet og transparens i forskellige forretningsmodeller
  • Indblik i forskellige datakilder og udfordring i siloopbygning – målrettethed og performancekrav (kvalitet, effekt, effektivitet)
  • Konkret perspektivering ift. egne forudsætninger – skal man have sin egen DMP, eller skal man bruge en DMP hos et bureau?
  • Guide til optimering på tværs egne og betalte kanaler – identificering af relevante use-cases og allokering ml. forskellige digitale kanaler

   

  Anbefaling og input til:

  • Evne til at forstå og forklare hvert led i det programmatiske økosystem (transparens)
  • Konkrete muligheder i brug af relevante marketingteknologier

   

 • ANALYSE OG EFFEKTMÅLING

  Alle former for markeds-, kunde-, salg- og konceptanalyser.

  3dimensions er en uafhængig rådgivningsvirksomhed og arbejder sammen med flere førende partnere if. både kvalitative og kvantitative analyseformer.

 • AMAZON - STRATEGISK FOKUS (eCOMMERCE OG ANNONCERING)

  Amazon indtræder på det nordiske marked i 2019. Bliv opdateret på hvad Amazon er for en størrelse, hvorfor de har en signifikant indvirkning på e-handel, annonceplatforme og prissætning og sæt dette i perspektiv til jeres forretning.

  Læs mere om Amazon her

   

Styrk samarbejdet med mediebureauet og opnå forretningsmæssige fordele

Mediemarkedet er gennemgået en markant udvikling med øget fokus på effekt i forretningsmål og krav til udnyttelse af kundedata samt diverse teknologiske platforme. Dertil følger en øget fragmentering og kompleksitet i digitalisede medieindkøb, hvilket også har påvirket forskellige mediebureauers forretningsmodeller.

Derfor er bureauoptimering relevant i et uvildigt perspektiv.

Hvad enten man står over for et nyt eller et mangeårigt bureausamarbejde, er det et centralt spørgsmål, om man skal tage ejerskab på hele eller dele af medieindkøbene (insourcing)? Forudsætningerne herfor er vidt forskellige, og der er ikke en one-size-fit-all model.

3dimensions arbejder med en dynamisk model, der tilpasses individuelle behov og modningsproces og er baseret på en åben dialog mellem annoncør og bureau.

Vi rådgiver indenfor følgende områder:

 • INSOURCING - MÅSKE EN KOMBINATION?

  Få svar på, om insourcing kan være en forretningsmæssig fordel for jeres marketingteam?

  Det er ikke nødvendigvis tilfældet, og ofte er løsningen en kombination. Uanset, leder det til konkrete overvejelser omkring jeres samarbejdsmodel med mediebureauet.

  Kom godt i gang – læs mere her om opstart på insourcing

 • VALIDERING AF BUREAUKONTRAKT
  I et konstant skiftende mediemarked er der kontinuerligt behov for at skabe balance i samarbejdet med mediebureauet. Dette er med sigte på en fælles forståelse for gensidige forventninger ift. nye mål, bekræftelse af services og honoreringsform samt evt. tilpasning af roller.

   

  Indhold:
  Et godt udgangspunkt er at genbesøge den nuværende bureaukontrakt, hvor vi  gennemlæser og validerer kontrakten ift., om den matcher til samarbejdet og de ændrede behov og vilkår jeres marketingafdeling står overfor?

   

  Anbefaling og input til (bl.a.):
  • Relevante spørgsmål til mediebureauet for at bevare komplet transparens
  • Konkret input til tilpasning af kontrakten, evt. kombineret ift. fremtidige overvejelser omkring insourcing
  • Udvikling af brief samt opstilling af mål og forventninger til mediebureauet
  • Input til dialog og optimering af relation med mediebureauet

   

 • BUREAU PITCH (DESIGN OG EKSEKVERING)

  Hensigten ved en struktureret bureau pitch er at give jer det bedst mulige beslutningsgrundlag for valg af nyt bureau samt tilbyde relevante bureaupartnere fair forudsætninger for at kunne byde på opgaven.

  Ved evaluering og valg af en ny bureaupartner følger typisk en række faser, som tilpasses helt iht. jeres individuelle behov og ressourcer.

  Typisk fase-opdelt proces:

  • Afklaring af behov og grundlæggende forudsætninger, inkl. identificering og udvælgelse af potentielle bureaupartnere
  • Udvikling af officiel pitch brief og briefing af bureauer
  • Pitch møder
  • Evaluering af pitch møder og individuelle bureauoplæg
  • Anbefaling til valg af bureaupartner(e)
  • Udvælgelse, forhandling og kontraktudarbejdelse
  • Opstart på samarbejde og intern implementering
  • Opfølgning

   

 • COACHING / KOMPETENCEUDVIKLING
  Teknologi og evnen til at håndtere store datamængder åbner konstant nye og mere effektive måder at interagere med sine forbrugere. Det skaber tilsvarende nye forretningsmuligheder men stiller også krav til annoncører ift. at holde sig opdateret og tilegne sig de rette kompetencer for at kunne give relevant input og modspil til sine samarbejdspartnere.

   

  Vi hjælper med udvikling af jeres medarbejdere til at tage en stærkere styring af samarbejdet med mediebureauet og til at styrke marketingteamet med de rette kompetencer til evt. insourcing af udvalgte opgaver, eksempelvis planlægning og eksekvering af Search og SoMe kanaler.

   

Værdibaseret prissætning og profitoptimering

Pris er ubetinget det mest effektfulde handlingsparameter til at øge en virksomheds indtjening, men er også en af de mest komplekse variable at arbejde med. Prisvariablen er derfor ofte undervurderet og typisk et område, der anvendes for få ressourcer på at analysere til at sætte prisen korrekt.

Det vigtigste element i værdibaseret prissætning tager udgangspunkt i en grundlæggende forståelse for, hvilken værdi produktet skaber hos kunderne. I processen tages endvidere højde for, hvad konkurrenterne gør samt virksomhedens egne muligheder for at udvikle og differentiere produktpakker for at bygge et langsigtet og bæredygtigt priskoncept.

Med den rette indsigt kan prisen målrettes kundernes individuelle behov samt reelle prisfølsomhed og ikke bare ift. virksomhedens omkostninger eller konkurrenternes prisniveauer; og ved en kontinuerlig synliggørelse af værditilvækst i forbrugernes bevidsthed, kan man skabe øget kundetilfredshed selv med stigende priser.

Vi rådgiver inden for nedenstående områder:

 • UDFORDRING AF PRISSÆTNING / INTRO TIL VÆRDIBASERET FOKUS

  Vi tager udgangspunkt i jeres eksisterende prissætning og sætter det i perspektiv til et værdibaseret fokus med introduktion til forståelse for jeres kunders priselasticitet.

  Indhold:

  • Overblik samt evaluering af eksisterende prissætning og salgsstruktur
  • Introduktion til forskellige analytiske værktøjer til måling af kunders priselasticitet
  • Introduktion til værdibaseret prissætning og vurdering af værdiskabende elementer i jeres produktstruktur og service
  • Workshop og diskussion

  Anbefaling og input til:

  • Udvikling af eget value map og identificering af værdiskabende elementer
  • Udvikling af price maps for individuelle produkter:
   • Identificering af interval for acceptable priser
   • Indikation af priselasticitet og relevant retning for prisændringer
   • Indikation af potentielle psykologiske prispunkter
  • Input til proces for udvikling af koncept for langsigtet værdibaseret prisstrategi

   

  Læs mere om Dynamisk værdibaseret prissætning

 • KONCEPT TIL VÆRDIBASERET PRISSÆTNING

  Med udgangspunkt i indsigt om jeres kunders købsadfærd og betalingsvillighed samt jeres value map og salgsstruktur udvikler vi et koncept til en langsigtet værdibaseret prisstrategi og kontinuerlig produktudvikling.

  Vi arbejder med en faseopdelt proces, der tilpasses jeres individuelle forudsætninger og behov, typisk med følgende indhold.

  Indhold:

  • Forstudie og indledende sparring med sigte på grundlæggende forståelse af jeres forudsætninger og nuværende prissætning
  • Intern workshop med introduktion til værdibaseret prissætning og relevante værktøjer
  • Valg af analyse set-up samt design, eksekvering dataindsamling og analyse af kundedata
   • Van Westendorp prisanalyse
   • Conjoint analyse
   • Økonometrisk modellering
  • Detaljeret prisanalyse if. udvalgte fokusområder (eks. prisdifferentiering blandt kundegrupper, optimering af kampagner, optimering af sortimentsammensætning m.m.)
  • Præsentation af resultater og anbefaling til værdibaseret koncept på kort og lang sigt inkl. opstilling af konkrete forretningsscenarier på udvalgte pris-/produktkombinationer

   

  Læs mere om Dynamisk værdibaseret prissætning

 • IMPLEMENTERING OG PRISKOMMUNIKATION

  Værdibaseret prissætning er ikke en enkeltstående handling. Det er et dynamisk koncept, der kræver videreudvikling og en konstant opfølgning ift. markedsreaktioner.

  3dimensions hjælper med implementering af ny prissætning og optimering af virksomhedens indtjening vha. dynamisk priskommunikation og kontinuerlig produktudvikling.

  Vores fokus er dygtiggørelse af virksomheders egne kompetencer og evne til selv at videreudvikle et værdibaseret mind-set og kontinuerlig innovation.

   

  Læs mere om Dynamisk værdibaseret prissætning

 • AMAZON - STRATEGISK FOKUS (PRISSÆTNING)

  Amazon indtræder forventeligt på det nordiske marked i 2019. Bliv opdateret på hvad Amazon er for en størrelse, hvorfor de har en signifikant indvirkning på e-handel, annonceplatforme og især prissætning og sæt dette i perspektiv til jeres forretning.

  Læs mere om Amazon her

Vi tager gerne et møde med fokus på jeres konkrete behov og en indledende snak om, hvad 3dimensions kan hjælpe jeres virksomhed med.

kontakt os