Mediebureauoptimering

Medieindkøb - Insourcing, eller en kombination?

Kan insourcing af medieindkøb (annoncering) være en forretningsmæssig fordel for jeres marketingteam? Og skal vi tage ejerskab på forskellige teknologiske værktøjer i optimering af digital annoncering?

FÅ OVERBLIK OG KOM I GANG

Styrk samarbejdet med mediebureauet og opnå forretningsmæssige fordele

Annoncering har gennemgået en markant udvikling med øget fokus på effekt i forretningsmål og krav til udnyttelse af kundedata samt diverse teknologiske platforme. Dertil udvikles kontinuerligt en øget fragmentering og kompleksitet i digitalisede medieindkøb, hvilket også har forandret forskellige mediebureauers tilgang og deres respektive forretningsmodeller.

Derfor er bureauoptimering relevant i et uvildigt perspektiv.

Hvad enten man står over for et nyt eller et mangeårigt bureausamarbejde, er det et centralt spørgsmål, om man skal tage ejerskab på hele eller dele af medieindkøbene (insourcing)? Forudsætningerne herfor er vidt forskellige, og der er ikke en one-size-fit-all model.

3dimensions yder uvildig rådgivning ift. optimering af samarbejdet med mediebureauet. Vi arbejder med en dynamisk model, der tilpasses den enkelte annoncørs behov og modningsproces, og som er baseret på en åben dialog mellem annoncør og bureau.

3dimensions har bl.a. udviklet en startpakke til at få indsigt i jeres muligheder og relevans i at insource. Vi kan også starte med en validering af jeres nuværende bureaukontrakt og/eller tilrettelæggelse af et skræddersyet forløb for en pitchproces afhængigt af jeres behov.

Vi rådgiver indenfor følgende områder

 • INSOURCING - MÅSKE EN KOMBINATION?

  En startpakke, som giver svar på, om insourcing kan være en forretningsmæssig fordel for jeres marketingteam? Det er ikke nødvendigvis tilfældet og ofte er løsningen en kombination.

  Uanset, leder det til konkrete overvejelser omkring jeres samarbejdsmodel med mediebureauet og giver bl.a. svar på følgende:

  • Analyse og overblik over egne forudsætninger og behov ift. en ekstern bureaupartner
  • Intern workshop (præsentation og diskussion)
   • Overblik over forskellige mediebureauer og de forskellige forretningsmodeller
   • Forståelse for relevante Martech og Adtech teknologier ift. optimering af kunde- og adfærdsdata
   • Forskellige datakilder (interne og eksterne)
   • Forståelse for værdikæden og brug af teknologi i forskellige digitale medieindkøb
   • Kompetencekrav til marketingteamet
   • Hvilken betydning har insourcing? Er det relevant, og i hvilken udstrækning?
  • Anbefaling og input til samarbejdsmodel med mediebureau på kort og længere sigt

  Fra 30.000 kr. ekskl. moms
 • VALIDERING AF BUREAUKONTRAKT
  I en tid hvor marketingafdelingen gennemgår en markant udvikling, er der ofte behov for at skabe en ny balance i samarbejdet med mediebureauet. Dette er med sigte på en fælles forståelse for gensidige forventninger ift. nye mål, behov, forudsætninger og evt. ny fordeling af roller.
  Et godt udgangspunkt er at genbesøge den nuværende bureaukontrakt, hvor vi  gennemlæser og validerer kontrakten ift., om den matcher til samarbejdet og de ændrede behov og vilkår jeres marketingafdeling står overfor?
  3dimensions giver bl.a. også input til relevante spørgsmål til mediebureauet samt konkret input til tilpasning af kontrakten, evt. kombineret ift. fremtidige overvejelser omkring insourcing.

  Fra 25.000 kr. ekskl. moms
 • BUREAU PITCH (DESIGN OG EKSEKVERING)

  Har I overvejelser omkring potentielle nye samarbejdsbureauer, er en formel bureau-pitch en god løsning. Hensigten er at give jer det bedst mulige beslutningsgrundlag for valg af nyt bureau samt tilbyde relevante bureaupartnere detaljerede og fair forudsætninger for at kunne byde på opgaven.

  Ved evaluering og valg af en ny bureaupartner følger typisk en række faser iht. nedenstående proces. Det kan være tidskrævende, og rollefordelingen i de enkelte faser afhænger helt af jeres individuelle behov og ressourcer.

  3dimensions fører processer lige fra ad-hoc sparringspartner i udvalgte faser til en mere ligelig deltagelse eller evt. komplet kontrol og primær kontakt til de indbudte bureauer.

  Typisk fase-opdelt proces:

  • Afklaring af behov og grundlæggende forudsætninger, inkl. identificering og udvælgelse af potentielle bureaupartnere
  • Udvikling af officiel pitch brief og briefing af bureauer
  • Pitch møder
  • Evaluering af pitch møder og individuelle bureauoplæg
  • Anbefaling til valg af bureaupartner(e)
  • Udvælgelse, forhandling og kontraktudarbejdelse
  • Opstart på samarbejde og intern implementering
  • Opfølgning

  Budget aftales nærmere iht. rollefordeling og estimeret timeforbrug
 • ONBOARDING/OPTIMERING AF BUREAURELATION
  Hvad enten det er et nyt samarbejde, der skal igangsættes eller et eksisterende, der skal redefineres, er det vigtigt, at det etableres på en fælles referenceramme.
  Som annoncør skal I naturligvis stille krav til, at jeres bureaupartner forstår jeres forretning og specifikke behov samt tilpasser deres team og service hertil. Samarbejdet med bureauet skal dog ses som et partnerskab bygget på menneskelige relationer og gensidig respekt. Dette stiller bl.a. også krav til, at I klart og tydeligt formulerer jeres mål og forventninger til samarbejdet.
  Med en fælles forståelse og klart definerede mål skabes de bedste forudsætninger for et godt partnerskab og positive resultater for jer som kunde.
  Som uafhængig rådgiver har 3dimensions bred erfaring i at facilitere en effektiv opstart, dels internt i jeres marketingteam (forskellige roller ift. bureauet), dels ift. fælles gennemgang af samarbejdsgrundlag med bureauet og definition af mål samt forventninger.

  Budget aftales nærmere iht. rollefordeling og estimeret timeforbrug – Fra 20.000 kr. ekskl. moms
 • COACHING / KOMPETENCEUDVIKLING
  Teknologi og evnen til at håndtere store datamængder åbner konstant nye og mere effektive måder at interagere med sine forbrugere. Det skaber tilsvarende nye forretningsmuligheder men stiller også krav til annoncører ift. at holde sig opdateret og tilegne sig de rette kompetencer for at kunne give relevant input og modspil til sine samarbejdspartnere.
  3dimensions hjælper med udvikling af jeres medarbejdere til at tage en stærkere styring af samarbejdet med mediebureauet og til at styrke marketingteamet med de rette kompetencer til evt. insourcing af udvalgte opgaver, eksempelvis planlægning og eksekvering af Search og SoMe kanaler.
  Emne og omfang af specialområde defineres iht. de overordnede behov i marketingteamet og/eller individuelle medarbejderes behov. Coaching kan køre som et længere forløb af korte sessioner og løbende sparring og/eller afgrænsning af et specifikt udviklingsområde i seminar/workshop.

  Budget aftales nærmere iht. rollefordeling og estimeret timeforbrug – fra 15.000 kr. ekskl. moms

Vi tager gerne et møde med fokus på jeres konkrete behov og en indledende snak om, hvad 3dimensions kan hjælpe jeres virksomhed med.

kontakt os