Kim Bagdonas Jørgensen, Head og Media & Digital, Food Folk Danmark (Development Licensee of McDonald's)

3dimensions har været en stor hjælp i processen med at identificere og udvælge en ny nordisk rådgivningspartner indenfor salg- og marketingmodellering.

Det er især deres indgående forståelse for McDonald’s forretning i alle nordiske lande, der dannede grundlag for tilpasning af pitch-processen samt formulering af selve pitch briefen.

Dette, kombineret med 3dimensions brede erfaring og kompetencer if. marketingmodellering samt de nordiske mediemarkeder har været en uundværlig støtte i vores valg af ny analysepartner.

BAGGRUND UDFORDRING LØSNING RESULTAT

McDonald’s i Norden fik i 2017 ny ejer. De lokale markeder er fortsat decentralt leddet, men man arbejder med et fokus på et tættere samarbejde mellem landene med sigte på øget vidensdeling og at indfri synergier, bl.a. i marketingaktiviteter.

McDonald’s har i en længere årrække arbejdet med salgs- og marketingmodellering i alle nordiske markeder.

Opgaven bestod i at synkronisere og modernisere deres modellering set-up iht. den igangværende digitale transformation. Udgangspunktet for opgaven var med forskellige leverandører af marketingmodeller med forskelligt set-up, forskellig prissætning og forskellig strategisk rådgivning. Endvidere var udgangspunktet og modningsprocessen i den digitale transformation forskellig mellem de nordiske McDonald’s kontorer.

Målet var at identificere relevante nordiske rådgivningspartnere og udvælge den rette partner til at synkronisere samt løfte niveauet i et fælles og ensartet nordisk model set-up med styrkelse af den nordiske vidensdeling. Det nye set-up skulle på kort sigt desuden rumme plads til håndtering af lokale behov.

Effektiv proces over 3 måneder, indeholdende:

🕳  Overblik og analyse af nordisk struktur

🕳  Behovsafdækning og konkretisering af forudsætninger for konsolidering af nordisk analyse set-up

🕳  Design af proces for identificering og valg af kvalificerede partnere

🕳  Udarbejdelse af detaljeret pitch brief og opstilling af centrale spørgsmål til leverandørerne

🕳  Udvikling af skræddersyet prioriteringsmodel – evaluering af oplæg og udvælgelse af partnere

🕳  Grundlag for forhandling og input til ny nordisk kontrakt

🕳  Anbefaling til endelig samarbejdspartner

🕳  Input til proces for opstart af samarbejde

🕳  Opfølgning

✅  Valg af ny nordisk samarbejdspartner

✅  Ensartet nordisk basis set-up men med lokal tilpasning af services iht. forskelle i digital transformation

✅  Udvidelse, modernisering og delvis automatisering af model set-up

✅  Plan for kontinuerlig tilpasning og synkronisering af set-up ml. markeder

✅  Komplet transparens i effektberegninger

✅  Prisbesparelse trods udvidet set-up

Vi tager gerne et møde med fokus på jeres konkrete behov og en indledende snak om, hvad 3dimensions kan hjælpe jeres virksomhed med.

Kontakt os