Jesper Valentin, CEO, Agillic A/S

3dimensions er strategisk partner til Agillic med henblik på at øge vores forståelse for den accelererende konvergens mellem Adtech og Martech samt bistå i den videre udvikling af vores software services iht. kravene fra den moderne marketingdirektør.

3dimensions har spillet en afgørende rolle for etablering af både bureau- og teknologipartnerskaber, hvor vi har skræddersyet både den nødvendige teknologiplatform og en forretningsmodel, der gør det muligt for virksomheder simpelt og effektivt at målrette samt personalisere kundeoplevelser på tværs af egne og betalte kanaler.

Integrationen til Adtech er i dag et højt prioriteret forretningsområde for Agillic.

BAGGRUND UDFORDRING LØSNING RESULTAT

Agillic er en dansk Marketing Automation platform (best-of-breed) specialiseret i optimering af virksomheders egne kanaler, eksempelvis email, web og mobile apps, samt direkte integration til de eksterne kanaler Search og SoMe.

I samarbejdet med 3dimensions er fokus flyttet endnu tættere på en komplet end-to-end integration på tværs af alle kanaler (egne og betalte).

Teknologi og digitalisering har gjort forbrugere mindre forudsigelige, og de følger i højere grad ikke-lineære forbrugsmønstre. Forbrugere forventer sammenhæng i oplevelsen på tværs af alle kanaler i kunderejsen for at fastholde deres interesse. Derfor er der behov for en mere homogen tilgang uanset kanal (paid, owned, earned).

Markedet har generelt været præget af en tiltagende silodannelse i kommunikationsløsninger, bl.a. i separationen af tech-systemer og brug af data inden for Marketing og styring af egne kanaler samt inden for Digital annoncering, hhv. Martech og Adtech. Paradigmeskiftet i forbrugernes krav til sammenhængende forbrugerrejser har simultant skabt et krav til at integrere forskellige tech-systemer for netop at kunne identificere og følge forbrugerens adfærd gennem alle kanaler.

Så længe Adtech og Martech opererer fra hver sin teknologi- og forretningssilo med hver sit separate datasæt, ofte genereret af den samme kunde, vil forbrugeren ikke få en helstøbt oplevelse. Deraf en stigende behov for konvergens i Martech og Adtech.

Første udfordring for Agillic var, at man er en del af det samlede marketing økosystem men hidtil med et relativt isoleret fokus. Agillic platformen var skræddersyet til at håndtere dyb og værdifuld viden om en afgrænset kundebase (baseret på kunde ID) men med begrænset tilgang til og viden om det større samlede kundepotentiale (minus kunde ID).

Anden udfordring (og generelt for markedet) var, at data på potentielle kunders digital adfærd typisk er baseret på et såkaldt cookie ID, som ikke er unikt og kan være forskellig ift. forbrugernes søgninger via forskellige platforme og typisk klassificeret på probabilistisk data. Modsætningen til dette er deterministisk data, som eksempelvis et specifikt kunde ID, eller som på bl.a. Google og Facebook baseret på specifik logininformation, der gør det muligt at fastslå brugerens identitet. Dette er bl.a. også en af årsagerne til, at cookie baseret digital annoncering hidtil ikke har kunnet segmenteres og målrettes i samme grad som indkøb i Adwords og SoMe.

Løsningen er et tæt samarbejde med Adtech firmaet Adform og en integreret kobling mellem Agillics Marketing Automation platform og Adforms DMP (data management platform)/DSP (demand side platform). Resultatet giver nu annoncører mulighed for at matche forskellige datakilder på deres eksisterende kundebase (kunde ID) med tilhørende cookie ID (annoncerings-id) i ét system og derefter kunne følge kundernes digitale rejse på tværs af egne og betalte digitale kanaler.

Løsningen giver bl.a. mulighed for:

🕳  Matching af kunde ID og cookie ID i ét UI (kontinuerlig øgning af matching grad)

🕳  Èt UI (Agillic) for opbygning af kunde taksonomi som automatisk følges og opdateres i digitale indkøb

🕳  Integreret struktur på tværs af Martech og Adtech (end-to-end integration)

🕳  Mulighed for at eksekvere kampagner direkte fra Agillic til egen eller bureau DSP

🕳  Mulighed for at onboard CRM baseret data i anonymiseret form via bureau DMP

🕳  Fuld transparens, dataejerskab og -kontrol (uafhængige platforme)

🕳  Løsning af unikke use-cases på tværs af egne og betalte kanaler, eksempelvis:

  • Identificere egne kunder og trække disse ud af rene akkvisitionskampagner
  • Arbejde med mere granulerede look-alike segmenter
  • Reaktivere inaktive kunde ID i kombination mellem egne og betalte kanaler for at forstærke effekt

✅ Forening af to discipliner, der traditionelt har været skarpt adskilt, nemlig Martech og Adtech

✅ Væsentlig forstærkning af Agillics platform med mulighed for at aktivere kundedata i alle kanaler (true omni-channel)

  • Stærkere tilbud til CMO med holistisk fokus på tværs af alle kanaler
  • Styrkelse af egen kommercielle forretningsmodel (bredere appel og diversificering af pris-/produktmodel)
  • Mulighed for at yde mere kompetent (homogen) marketingrådgivning

✅ Løsning af unikke use-cases med øget målrettethed og personalisering

✅ Udnyttelse af større og bredere datasæt og dermed bedre udnyttelse af AI modeller

  • I takt med at man yderligere beriger datasættet i nye use-cases i betalte medier, vil man også opnå ny viden omkring forbrugernes adfærd med mere personaliseret reklame. Dette fødes automatisk retur i Agillic og vil kontinuerligt løfte vidensniveauet

Vi tager gerne et møde med fokus på jeres konkrete behov og en indledende snak om, hvad 3dimensions kan hjælpe jeres virksomhed med.

Kontakt os